بایگانی

Posts Tagged ‘آریوبرزن’

ای مگس! گیریم که مجسمه آریوبرزن را تخریب کردی آیا تاریخ را هم میتوانی خراب کنی؟

ای مگس! گیریم که مجسمه آریوبرزن را تخریب کردی
با نام پر افتخار و باشکوه او چه میکنی؟
با نام نیک و بلند آوازه او چه میکنی ؟
با تاریخ و دلاوریهای زبانزد خاص عام او چه میکنی ؟
با افکار در حال تغییرپارسیان چه میکنی؟
با نام، آریوبرزن بر کودک من چه میکنی؟
بمان بر جهل خویش و باش تا صبح دولتت بدمد سردار بی بصرت احمق! بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:Uncategorized برچسب‌ها: